Đông Trùng Hạ Thảo Sấy Khô Sukha

450.000

✅ Đông trùng hạ thảo Sukha là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu, thực hiện bởi Viện nghiên cứu học viện Nông Nghiệp Việt Nam. ✅  Là sản phẩm đông trùng hạ thảo ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam ứng dụng thành công mã gen từ Đông trùng hạ thảo Tây Tạng trong công tác nuôi cấy.